FIL Men's Lacrosse World Cup 2018

Select team

Japan

Game Schedule

20 13.7. 15:15 Norway Japan Wingate 3 3:24
33 14.7. 11:15 Japan Netherlands Wingate 5 18:3
78 16.7. 15:15 Japan Finland Wingate 4 15:5
107 17.7. 21:45 Puerto Rico Japan Wingate 4 14:9
125 18.7. 21:45 Japan Scotland Wingate 4 11:7
143 19.7. 18:45 Israel Japan Wingate 4 9:10
166 20.7. 22:40 England Japan Wingate 1 11:9

Team roster

# Name GP G A SOG SOFF LB P PM
2 Ando, Keisuke 7 - - - - 6 1 1
13 Hashimoto, Tatsuki 7 13 1 15 8 12 - -
27 Hatakeyama, Kota 7 5 1 7 1 11 4 4
42 Hattori, Shunsuke 7 - - - - 2 - -
7 Ikegawa, Ken 7 6 12 8 5 6 2 3.5
1 Ito, Hiroki 7 4 3 6 10 5 - -
12 Iwano, Gaku 7 4 - 10 1 2 1 0.5
33 Jinno, Masumi 7 - - - - 20 - -
11 Kanaya, Hiroki 7 6 1 9 6 2 - -
20 Kanayama, Dan 7 - - 1 - 11 1 1
44 Matsushita, Ryu 7 11 3 20 14 9 - -
10 Motoshita, Jun 7 7 5 10 9 13 - -
22 Natsume, Seiya 7 4 2 7 3 4 2 2
8 Ohba, Shigehiro 7 3 1 5 2 2 1 0.5
6 Seike, Satoshi 7 4 3 13 20 5 1 0.5
3 Sekine, Mikisuke 7 10 7 17 8 3 1 1
19 Shinozaki, Yuki 7 - - - - 18 - -
21 Sugihara (Rosnow), Kinori 7 1 - 3 4 24 1 1
24 Sunagawa, Yujiro 7 - 1 - 1 4 3 3
26 Tanishima, Yuta 7 - - - 1 2 4 3
9 Tsugu, Wataru 7 13 5 19 6 4 - -
45 Umehara, Tomoki 7 3 - 4 4 7 - -
18 Yoshida, Isao 7 1 - 2 - 8 2 1.5

Goalies

# Name GP G SV SV%
42 Hattori, Shunsuke 6 33 32 49 %
2 Ando, Keisuke 5 18 13 42 %